Sustainability and Social Responsibility

Tại KOMAX, thành công của chúng tôi không thể có nếu không có sức sống của cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động. Tạo ra sự khác biệt cho khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng của chúng tôi là gốc rễ của cam kết trách nhiệm xã hội của chúng tôi. KOMAX tin rằng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững của công ty. Chính sách của chúng tôi là thực hiện các hoạt động CSR với nhận thức về các tác động xã hội, môi trường và kinh tế, theo đuổi sự cân bằng và tương tác tốt giữa ba khía cạnh này. Chúng tôi tin rằng điều cần thiết là tạo mối quan hệ với khách hàng và các cộng đồng xung quanh để phát triển và duy trì một chương trình bền vững mạnh mẽ hỗ trợ nền kinh tế vòng tròn.

 

Thousands of people walk for “Warrior Heart”

We, most of which are young people, have walked together, signed to respond to the national program “Living for the warrior’s heart”. This is an activity in response to the first World Heart Health Day held in Vietnam, launched by the Vietnam Heart Institute and the Vietnam Soy Milk Company (Vinasoy).

Komax International Sustainability

As consumer demands and regulatory requirements multiply, we are committed to enhancing and growing our leadership position in the industry and addressing the needs of brand owners, customers, and consumers by improving the sustainability of our products and refining the systems that measure the sustainability impacts of our business.

CSSF

MODE

KOMAX’s model to guide us as we work to improve our sustainability performance while addressing the needs of brand owners, customers, and consumers.

SUSTAINABLE

PRODUCTS

We are committed to formulating high performance products that are sustainably sourced, have minimal impact on the environment and consider end-of-life scenarios.

PRODUCT

SAFETY

We are a leader in regulatory, compliance and sustainability issues, safeguarding that new developments are not only good for the environment but also do not pose any risks for human health.

SOCIAL

RESPONSIBILITY

Our policy is to carry out CSR activities with an awareness of the social, environmental and economic impacts, pursing a good balance and interaction among these three aspects.

SUSTAINABILITY

RESOURCES

Library of literature, case studies, and videos of information about our approach to sustainable print and packaging AAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCC

OUR

EFFORT

We practice reducing or eliminating paper and ink used to possibly use paper and ink inefficiently or processing is prevented in the first place. aaaaaaaaabbbbbb aaaaaaaaaaaccccc

Popular categories

© 2022 KOMAX VIETNAM