Hướng dẫn đặt hàng

Vấn đề cốt lõi chính của ERP là: Bán – Mua – Sản Xuất – Nhập kho – Giao hàng. Khi phát sinh ” Đơn hàng ” lập tức hệ thống ERP sẽ tự động tạo ra: mua vật tư, lệnh sản xuất nếu kiểm tra hàng tồn kho không đủ để giao hàng, cũng như nguyên vật liệu tồn kho không đáp ứng lệnh sản xuất.
Ngoài ra hệ thống hiển thị và báo tình trạng: Sản xuất đến đâu, Mua vật tư đến đâu, và giao hàng đến đâu, ách tắc tại khâu nào, bộ phận nào…và đặc biệt khách hàng có quyền xem tình trạng giao hàng của họ  trực tuyến nếu chúng ta cho phép.
Để hiểu rõ hơn chúng ta xem sơ đồ hoạt động của hệ thống sau đây:

Để minh họa cho sơ đồ trên đây chúng ta thực hiện cụ  thể trong phần mềm  ERP KOMAXVN như sau: Người đặt hàng vào chức năng bán hàng của ERP tạo phiểu đặt hàng và xác nhận  theo hướng dẫn sau đây:

  1. Mở trình duyệt web nhập địa chỉ: https://komaxvn.com/
  2. Chọn memu: Đặt hàng, tiến hành đăng nhập  nếu đã có tài khoản, hoặc đăng ký tài khoản nếu chưa có.
  3. Sau khi đăng nhập thành công: Chọn chức năng Bán hàng 

4. Chọn Orders/Orders

 

 

 

 

5.Chọn Create

Vi dụ: Khách hàng cần đặt 10 ngàn nhãn Care Label (Ghi nhãn Chăm sóc Nhật Bản – Giặt (bằng nước)) khổ 30mmx25mm. Chất liệu cotton.

Sau khi nhập thông tin sản phẩm chọn Lưu, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin đặt hàng.

Trong trường hợp này bộ phận bán hàng cần  làm: Kiểm tra báo giá và xác nhận đơn hàng.

Và như vậy là 1 đơn hàng đã được xác nhận. Lúc này đơn hàng chuyển trạng thái (chú ý vùng màu đỏ)

Chuyển sang chức năng sản xuất sẽ thấy tự động tạo 1 Đơn Sản xuất  ” Ghi nhãn chăm sóc nhật bản” ;

Chuyển sang chức năng mua hàng sẽ thấy tự động  tạo ra Đơn mua hàng gồm những vật tư để sản xuất ra Nhãn chăm sóc.

Chuyển sang chức năng kho sẽ thấy các đơn hàng và tình trạng về mua hàng, sản xuất, giao hàng…

Như vậy 1 chu trình sẽ được tạo khi có phát sinh đơn Đặt hàng, các bộ phận (Khách hàng) liên quan theo dõi tình trạng tiến hành xác nhận và Mua vật tư-Sản xuất-Giao hàng-Tạo hóa đơn-Cộng nợ…

Trên đây là phần trong tâm của ERP với cách thức 1 bộ phận thực hiện “N bộ phận thừa kế”.

Ngài ra còn có nhiều chức năng khác như: Nhân viên, Hợp đồng, Chấm công, Nghỉ phép, Kế toán bán hàng, Bảo trì, CRM, SMS Marketing, Chat, gửi File, Video Call … Tất cả đều chạy trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi không giới hạn khoảng cách.